На здравје кафе!

Visioni
Rritja e vazhdueshme e kompanisë është angazhimi ynë . Që prej formimit dhe deri tani kompania ka rritur me rritjen e qarkullimit me 15-25% çdo vit . Fokusi duhet të jenë të destinuara për mirëmbajtjen normën e rritjes së kompanisë me futjen e produkteve të reja pluhur pretezhni dhe të grimcuar , dhe zgjerimin në tregjet e tjera.

Misioni

Misioni ynë është kompleks : që të ju ofrojnë produkt të përsosur që do të bëhet pjesë e produktit tuaj të përditshme që nuk do të largohet nga ju indiferent . Ne ishim në kërkim të një sfidë dhe kemi marrë atë për klientët tanë dmth konsumatorët aktuale kafe . Vije na dha besim ne ofrojmë për të gjitha shijet tuaja kafe . Vendosni një qëllim të lartë që kërkon punë të vazhdueshme . Ne jemi të gatshëm.