На здравје кафе!

elit nagradna igra slika

Fitues të çmimit i lojës “elitës” Café
“Aroma dhe shije – Lojra Shperbllyese „


7 Добитници на Скутер
1. Александра Георгиевска – Скопје
2. Душан Војнески – Кичево
3. Слаѓана Трајковска – Битола
4. Ќире Ралев – Кавадарци
5. Илчо Дишковски – Битола
6. Владимир Димитровски – Битола

15 Добитници на Машина за перење
1. Сузана Постоловски – Виница
2. Даниела Кулеска –Прилеп
3. Киро Ризоски – Скопје
4. Горан Гудески – Скопје
5. Николче Мишевски – Битола
6. Лидија Цоневска – Делчево
7. Митре Стојанов – Кавадарци
8. Игор Тодороски – Прилеп
9. Бошко Петрески – Скопје
10. Лолита Станческа – с.Коњари
11. Дејан Јованов – Струмица
12. Венера Ѓоргиевска – М.Каменица
13. Дурџан Реџепов – Кочани
14. Павлина Јованоска – Прилеп
15. Миле Велјаноски – Скопје

20 Добитници на Точак
1. Трајан Мицовски – Скопје
2. Дејан Борисов – Скопје
3. Галаба Рипилоска – с.Кривогаштани
4. Наталија Ташкова –с.Ораовица
5. Кристина Дуртаноска – с.Кривогаштани
6. Винко Јанкулов – с.Грљани –Виница
7. Добрица Бучиноска – Прилеп
8. Владо Булдиоски – Прилеп
9. Роберт Шаркоски – с.Обршани
10. Валентина Алитовска – Битола
11. Орце Ќускиев – Битола
12. Стевка Петреска – Прилеп
13. Томе Стојаноски с. Барешани – Битола
14. Гоце Спиркоски – К.Паланка
15. Игор Спиркоски – с.Ивањовци
16. Слободан Конески – Прилеп
17. Томе Постолов – Радовиш
18. Љупчо Стојилков – Кочани
19. Евра Пипероска – с.Бистрица
20. Владимир Јордановски – Делчево

20 Добитници на Микробранова печка
1. Елена Спиркоска – Прилеп
2. Перо Колев – с.Костурино
3. Викторија Трајкоска – Прилеп
4. Димовски Трајан – Скопје
5. Илберт Муратоски – с.Алдинци
6. Марија Стеваноска – Прилеп
7. Јана Јованческа – Прилеп
8. Олга Јовчевска – Битола
9. Даница Гаџовска – Скопје
10. Стојан Китановски – М.Каменица
11. Киро Клекачкоски – с.Кривогаштани
12. Милева Кузева – Кавадарци
13. Влатко Стојкоски – Охрид
14. Миле Василески – Прилеп
15. Филип Димески – Скопје
16. Жаклина Ужаноска – с.Стење
17. Пеце Наумоски – Прилеп
18. Јасмина Ламбеска – Охрид
19. Сања Блажеска – Гостивар
20. Костадин Дисански – Кавадарци

20 Добитници на Правосмукалка
1. Седлоски Тони – Прилеп
2. Ленче Камчева – Скопје
3. Даница Марковска – Битола
4. Сашо Јошески – Прилеп
5. Ладе Стефаноски – с.Тополчани
6. Трајче Илиески – Прилеп
7. Ѓоко Миленкоски – Крушево
8. Гоце Димоски – Прилеп
9. Иле Стојаноски – Прилеп
10. Марина Пашоска – Прилеп
11. Горан Ѓоргиев – с.Воиславци
12. Благица Дамеска – Прилеп
13. Тајна Ѓоргиоска – Прилеп
14. Зоран Стојанов – Кочани
15. Анита Симовска – Делчево
16. Јадранка Јанаќиева – Неготино
17. Серкан Азисов – Кочани
18. Сунај Мемедова – Делчево
19. Биљана Русинова – Берово
20. Сребра Георгиевска – с.Бигла Делчево

50 Добитници на Пегла
1. Блага Јошевска – Битола
2. Горан Пројковски – с.Новоселани
3. Љупчо Јанкуловски – Битола
4. Нада Миладиновска – Скопје
5. Методија Ѓорѓиоски – Прилеп
6. Соња Стевановска – Пехчево
7. Кате Талеска – Прилеп
8. Стојан Петкоски – Прилеп
9. Христина Петреска – Прилеп
10. Анета Ангелеска – Прилеп
11. Гоце Трајкоски – Прилеп
12. Томче Богдановски – Битола
13. Даница Марковска – Битола
14. Горданчо Спасовски – с.Ивањевци
15. Саветка Трајанова – с.Подареш
16. Благоја Ражаникоски – Прилеп
17. Милинка Кунијевска – Битола
18. Елена Булевска – Битола
19. Рада Павлоска – Македонски Брод
20. Маја Неданоска – Прилеп
21. Велика Илчева – Скопје
22. Летка Димовска – Ресен
23. Маргарита Симонова – Велес
24. Младенка Ѓорѓиева – Виница
25. Тодорче Блажовски – Скопје
26. Даниела Ризовска – Велес
27. Марија Шекова – Струмица
28. Светлана Атанасова – Кавадарци
29. Воинка Воинова – Штип
30. Сашко Илиевски – Богомила
31. Мартина Спасовска – Куманово
32. Валентина Илчевска – Скопје
33. Марија Јовева – Велес
34. Марина Гичева – Пробиштип
35. Љубомир Младеновски – Скопје
36. Виолета Бинова – Неготино
37. Андријана Петрушевска – Скопје
38. Васка Бошкова – Неготино
39. Билјана Богатинова – Кочани
40. Ели Рашкоска – Кичево
41. Јасмина Ѓурешиќ – Струмица
42. Наташа Ѓорчевска – Битола
43. Елена Петровска – Скопје
44. Маре Ѓорѓиева – Велес
45. Виолета Димитриевска – Скопје
46. Билјана Џамовска – Кичево
47. Валентина Пачемска – Велес
48. Анкица Николовска – Скопје
49. Ордан Темелковски – Велес
50. Виолета Спасовска – Кавадарци

50 Добитници на фен за коса
1. Летка Наумовска – Битола
2. Зора Тодоровска – Битола
3. Трајан Иваноски – Битола
4. Милка Петрушевска –с.Стајковци Скопје
5. Емица Димиска – Прилеп
6. Емилија Велковска – Прилеп
7. Соња Мирческа – Велес
8. Денис Крстески – Прилеп
9. Рубин Кобилоски – с.Вранче
10. Рубин Стојаноски – Прилеп
11. Валентина Јошевска – Битола
12. Соња Митровска – Пехчево
13. Шефки Абдиу – Кичево
14. Розетка Рабаџиска – Берово
15. Зоран Ристески – Прилеп
16. Елена Ристеска – Прилеп
17. Драгица Боеска – Градско
18. Сузана Стојановска – Скопје
19. Сашо Петровски – Тетово
20. Цветанка Стојановка – Скопје
21. Филип Крстески – Прилеп
22. Тамара Сандевска – с.Ерџелија СВ. Николе
23. Ивона Петковска – Скопје
24. Велика Велеска – Прилеп
25. Ирина Темелкоска – Кичево
26. Билјана Донева – Штип
27. Маја Стефаноска – Кичево
28. Жана Јаневска – Скопје
29. Наде Петкова – Гевгелија
30. Благица Паризова – Штип
31. Мира Темелковска – Скопје
32. Весна Јованоска – Кичево
33. Фатмир Деширов – Битола
34. Игор Атанасов – Неготино
35. Благица Мицова – Радовиш
36. Фахрета Сулејман – Скопје
37. Злата Ацевска – Битола
38. Славица Кочковска – Скопје
39. Драгица Атанасоска – Прилеп
40. Кире Зврлески – с.Русиново Берово
41. Наташа Стефановска – Скопје
42. Љубица Митрова – Негорци
43. Емилија Гечева – Штип
44. Ратко Тошев – Гевгелија
45. Мариче Јованоска – Прилеп
46. Даниела Митковска – Велес
47. Марија Кацарска – М.Каменица
48. Светлана Петровска – Делчево
49. Адире Бајрами – Кичево
50. Зоран Ризовски – Велес